Vi är jämlikhetskommittén JämK!

Alla chalmerister ska ges samma möjligheter att trivas och utvecklas under sin studietid och känna sig trygga att vara sig själva.

Därför finns JämK! Vi jobbar med jämlikhetsfrågor inom kåren och pushar för öppenhet och inkludering. Detta gör vi genom att arrangera event med jämlikhetstema, samarbeta med andra kommittéer och tillgängliggöra information och kunskap för alla chalmerister.

På gång

fredag 31 Mar 2017

Vart vänder jag mig?

Har det hänt någonting? På Chalmers finns många resurser för att hjälpa dig som student till en så bra och trygg studietid som möjligt. Här är några du kan vända dig till.

Sociala enhetens ordförande, SO

Ansvarar i Kårledningen för frågor rörande studiemiljö, trygghet, jämlikhet och liknande och arbetar för att du ska må bra och utvecklas under din studietid.

Hit kan du vända dig om du upplever att du av någon anledning mår dåligt eller känner dig otrygg i din studiesituation.

so(at)chs.chalmers.se
031-772 3918

Studerandearbetsmiljöombud, SAMO

SAMO är vanligen en ledamot i sektionsstyrelsen och arbetar för att du ska känna dig trygg i din studiemiljö, både fysiskt och psykosocialt. Detta innebär till exempel att det ska finnas bra studiemiljöer och att ingen student ska utsättas för trakasserier eller diskriminering.

Finns på varje program och kontaktuppgifter finns här.

Studerandeombudsmän

Behjälplig när en upplever sig drabbad av orättvisa, fördomar, felaktiga beslut eller har andra problem i kontakt med lärare, anställda eller andra studenter.

Campus Johanneberg: Sven B Andersson
sven.b.andersson(at)chalmers.se
031-772 5033

Campus Lindholmen: Mats Alemyr
mats.alemyr(at)chalmers.se
031-772 2690

Jämställdhets- och mångfaldssamordnare, Bruno Rudström

Arbetar mot diskriminering och trakasserier för att alla studenter skall ges förutsättningar för att fullfölja sin utbildning på ett likvärdigt sätt.

bruno.rudstrom(at)chalmers.se
031-772 2463

Stöd vid funktionsnedsättning, Annelie Karlsson

Handlägger frågor om enskilda studenters behov och stöd.

annelkar(at)chalmers.se
031-772 1922

Akademihälsan

Studenthälsovård där det finns möjligheter att få stöd för dig som läser på Chalmers. Du som student kan vända dig till Akademihälsan om du får problem orsakade av eller relaterade till dina studier.

031 – 10 69 70

Kontakt

Undrar du över någonting? Har du några tips till oss? Har du sett någonting på skolan som inte kändes helt okej? Hör av dig!

Jämlikhetskommittén JämK
info(at)jamk.chs.chalmers.se

Jämlikhetskommittén JämK
Teknologgården 2
Göteborg
Sverige